Podkladové vrstvy

Podkladové vrstvy

U běžných střešních konstrukcí je hydroizolační podkladová vrstva potřebná k tomu, aby se zabránilo proniknutí vlhkosti z vnější strany střešní konstrukce, na kterou působí atmosférické vlivy, do podstřešního prostoru. Nezbytně nutná je hydroizolační podkladová vrstva u skládaných střešních krytin, kde může dojít ke kapilárnímu vzlínání vody a průniku pod střešní krytinu. V těchto případech zachytí takto proniklou vodu pomocná hydroizolační podkladová vrstva, která jí svede směrem k okapu a nedojde tak k průniku do podstřešního prostoru.

Volba kvalitní podkladové vrstvy představuje jeden z nejdůležitějších kroků při celkové konstrukci střešního pláště. Každý výrobce skládané střešní krytiny vyvíjí systémovou hydroizolační podkladovou vrstvu tak, aby co nejvíce vyhovovala dané krytině, celý systém pak fungoval optimálně a střešní krytina dosáhla maximální živostnosti. 

Každý výrobce daného systému zároveň upozorňuje na to, že není vhodné systémové podkladové vrstvy zaměňovat, neboť to může snížit životnost krytiny až o desetiletí. Obvykle každý výrobce se záměnou podkladové hydroizolační vrstvy omezuje i záruky. Jelikož je většina hydroizolačních podkladových vrstev nedifuzní (paronepropustná), je nutné dodržovat ostatní doporučení výrobců, obzvláště doporučení ohledně ventilace střešního pláště.

Systémové podkladové vrstvy pod střešní krytinu KATEPAL

Podkladová lepenka Katepal Ultrabase

Podkladová lepenka UltraBaseU-EL 60/2200

KATEPAL UltraBase (dříve označována také jako U-EL 60/2200) je hydroizolační podkladová pískovaná lepenka se samolepícími okraji. Tato nedifuzní vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitumenu s nosnou vložkou z netkané sklotextílie. Střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem, na jejichž povrchu je jemný křemičitý písek. Na horní i spodní straně je samolepící okraj, který vytvoří dokonalý voděodolný spoj s předchozí položenou vrstvou.


KATEPAL UltraBase (U-EL 60/2200) může být použita jako podkladová vrstva pod veškeré skládané střešní krytiny, hlavně bitumenové (asfaltové) SBS modifikované krytiny. Lze jí také v případě instalace na dřevěný záklop použít jako spodní vrstvu do souvrství K-MS (střední pás) + K-PS (vrchní pás) pro střechy se sklonem do 12°.


Podkladová fólie Katepal Litebase 500

Podkladová fólie LiteBase 500

KATEPAL LiteBase 500 je hydroizolační fólie se samolepícími okraji. Tato nedifuzní fólie je vyrobena z SBS modifikovaného bitumenu s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Vrchní vrstva výrobku je z černého nenasákavého polypropylenového rouna a na spodní straně je pevná výztuž z netkaného polyesteru, která působí na spodní straně jako ochranná vrstva proti kondenzaci. Na horní i spodní straně je samolepící okraj, který vytvoří dokonalý voděodolný spoj s předchozí položenou vrstvou.


KATEPAL LiteBase 500 může být použita jako podkladová vrstva pod veškeré skládané střešní krytiny, taškové krytiny, plechové krytiny a hlavně pod asfaltové krytiny.

Podkladová fólie KATEPAL LiteBase 500Obě podkladové vrstvy mají samolepící okraje, díky kterým se docílí maximální hydroizolace spojů.

Podkladová fólie KATEPAL LiteBase 500Při instalaci se doporučuje tyto vrstvy maximálně propnout a finální vrstvu (krytina) instalovat ihned po instalaci těchto podkladních vrstev.

Podkladová lepenka UltraBase a fólie LiteBase 500 jsou základem komplexního a správného systémového řešení a jsou důležité hlavně proto, aby byla docílena maximální životnost krytiny a byla poskytnuta maximální záruka na hydroizolaci. Jedině v případě použití originálních podkladových vrstev dosáhnete maximální životnosti celého střešního pláště s krytinou KATEPAL, a taktéž Vám bude garantována maximální záruka ve výši 30 let. Podkladové lepenky a fólie KATEPAL jsou totiž vyrobeny z totožného materiálu jako krytina KATEPAL, tedy z SBS modifikovaného bitumenu, čímž je zaručena dokonalá skladba a funkčnost, materiály se navzájem nenarušují a pracují stejně při změnách teplot.