Jak udělat správně střechu s bitumenovou krytinou?

Jak udělat správně střechu s bitumenovou krytinou?

Tipy pro ideální konstrukci krovu – střešního pláště pokrytého střešní asfaltovou krytinou KATEPAL. Zde naleznete rady pro ideální skladbu takovéto střechy, informace o všech položkách konstrukce střechy, rady pro jejich volbu a také údaje o spotřebách jednotlivých doplňků ke střeše pokryté bitumenovou krytinou.

asfaltovy-stresni-sindel-konstrukce-krovu 

1. Krokve - nejlépe ze sušeného impregnovaného dřeva s průřezem vyhovujícím pro lehké střešní krytiny. Váha krytiny je 8-9 kg/1 m2 (dle typu). Při konstrukci krovu pamatovat na minimální sklon 12°.

1a. Instalace difúzní fólie - v případě, že to konstrukce krovu umožnuje ( jedná se o nový krov či kompletní rekonstrukci ), instalujte na krokve difúzní ( paropropustnou ) plně kontaktní fólii, kterou zajistěte kontralatěmi 70 x 50 mm nebo 80 x 60 mm. Tím zajistíte nezbytně nutnou větrací mezeru, která by měla mít minimálně 50 mm, a střechu tak máte zároveň připravenou na dodatečné izolování podstřešního prostoru. V případně, že střechu následně izolujete, dbejte na zbudování těsné parozábrany. V případě, že se jedná o rekonstrukci starého krovu se zachováním stávajícího bednění, není nezbytně nutné demontovat staré bednění a instalovat difúzní fólii. V každém případě je ale nutné dodržet ventilaci střešního pláště a v případě dodatečného zateplení střešní konstrukce je nutné dbát zásad správné izolace ( ponechání vzduchové mezery a zajištění přístupu vzduchu a také zbudování těsné parozábrany ).

2. Bednění - musí být pevné, suché a rovné. Možno používat jak standardní sušené stavební řezivo, tak OSB desky, překližky či multifunkční panely s voduodpudivou úpravou. Tloušťka bednění musí být volena na základě konstrukce krovu a statické únosnosti použitého materiálu.

3. Podkladová vrstva - výběr podkladové vrstvy je jedním z nejdůležitějších kroků při konstrukci celého střešního pláště, neboť je zcela zásadní z jakého materiálu je tato podkladová vrstva vyrobena a jak následně pod krytinou po dobu její životnosti pracuje.
Originální podkladové vrstvy KATEPAL jsou vyrobeny z totožného materiálu jako krytina Super KATEPAL, tedy z SBS modifikovaného bitumenu
( doporučujeme se vyhýbat podkladovým vrstvám z oxidovaného bitumenu ), čímž je zaručena dokonalá skladba a materiály se navzájem nenarušují. Jedině v případě použití originálních podkladových vrstev dosáhnete maximální životnosti celého střešního pláště a taktéž Vám bude garantována maximální záruka 30 let.

Finský asfaltová střešní krytina Katepal

Originální podkladové vrstvy KATEPAL:

Podkladová pískovaná lepenka KATEPAL UltraBase (U-EL 60/2200)
Pískovaná lepenka, jejíž oboustranný povrch tvoří jemný křemičitý písek, se dodává v rolích návinu 15 x 1 m ( 15 m2 ).
Její nominální tloušťka je 1,8 mm.
Nosnou vložkou této vrstvy je sklotextílie a střední vrstvy obsahují SBS modifikovaný bitumen.
Váha této vrstvy je 2,2 kg / m2

Podkladová fólie KATEPAL LiteBase 500 Finský asfaltová střešní krytina Katepal
Podkladová fólie, jejíž povrch je potažen nenasákavou polypropylénovou tkaninou, se dodává v rolích návinu 25 x 1 m (25 m2).
Její tloušťka je 0,65 mm. Nosnou vložkou této fólie je netkaný polyester, střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem a ve spodní vrstvě je pevná výztuž z netkaného polyesteru, které na spodní straně slouží jako ochrana proti kondenzaci.
Váha této vrstvy je 0,5 kg / m2.

Obě podkladové vrstvy mají samolepící okraje, díky kterým se docílí maximální hydroizolace spojů. U obou vrstev jsou uvedeny jejich hrubé rozměry. Pro výpočet potřebné plochy je tedy potřeba počítat se vzájemnými překryvy a také s určitým odpadem. V zásadě se pro výpočet potřebné plochy podkladové vrstvy používá jednoduchý propočet, a to 1,15-ti násobek čisté plochy střechy ( u složitějších střech s úžlabími až 1,20-ti násobek čisté plochy střechy ). Při instalaci se doporučuje tyto vrstvy maximálně propnout a finální vrstvu (krytinu) instalovat ihned po instalaci těchto podkladních vrstev.

4. Oplechování střechy - při výběru vhodného oplechování doporučujeme zaměřit se na kvalitnější materiály jako je měď, hliník, atd., neboť krytina Super KATEPAL je proslulá dlouhou životností a není vhodné během této životnosti oplechování měnit, neboť se tím naruší celistvost střechy. Doporučujeme se vyhýbat oplechování z titanzinku, neboť může na povrchu tohoto kovového materiálu docházet k chemické reakci a materiál tohoto oplechování může mít značně sníženou životnost.

Bitumenové lepidlo - asfaltová střešní krytina Katepal4a. Bitumenová lepidla - při pokládání krytiny na oplechování okapních hran, oplechování komína, prolepení styčných ploch mezi hřebenovým odvětráním a hřebenovým krytím (pokud je použito) a obzvláště při instalaci úžlabí je nutné používat na styčné plochy lepidla KATEPAL K-36, která se dodávají v 1 l, 3 l a 10 l kbelících a také v 0,31 litrových „kartuších“. Pro průměrnou střechu okolo 200 m2 je v závislosti na členitosti střechy spotřeba cca 3 l (10 „kartuší“). Je-li na střeše úžlabí, pak je optimální 10 l kbelík.


UPOZORNĚNÍ: Bitumenová lepidla obsahují „změkčovadlo“ kvůli jemnému naleptání styčných ploch a dokonalému spojení. V případě použití nepřiměřeného množství ( doporučená vrstva je 0,5 – 1 mm ) může dojít v nejhorších případech i k změknutí vrchní vrstvy prolepovaných ploch. Jedná se pouze o dočasný jev a do cca 1-14-ti dnů se materiál stabilizuje,v závislosti na teplotě a nanesené vrstvě.

asfaltovy-stresni-sindel-katepal-okapovy-pas5. Okapový pás - po „zalepenkování“ a oplechování střechy je nutné začít krýt střechu od okapní hrany originálním univerzálním okapovým/hřebenovým pásem, který má obrovskou výhodu ve velké prolepené styčné ploše, která tak lépe přilne k oplechování okapní hrany a nemůže tak dojít k zatečení pod krytinu, zvlášť v zimním období, kdy je obtížnější odvod vody z podokapních žlabů. V 1 balení originálního okapového pásu je 20 rovinných pásů o rozměru 1 x 0,25 m, což vystačí na pokrytí 20 bm okapní hrany (při kladení „na tupo“ vedle sebe). Tento pás je navíc předřezaný pro krytí hřebene, takže případné zbytky lze dále využít.

asfaltovy-stresni-sindel-konstrukce-krovu-17a

6. Střešní krytina SUPER KATEPAL - v jednom balení je 5,5 m2 plošného materiálu, ale díky překrytí se z jednoho balení vytvoří přesně 3 m2 hotové střechy (na nejvíce zatíženém místě jsou tři vrstvy). V každém balení je 22 střešních krytin o rozměru 1 x 0,32 m. Nominální tloušťka pásu krytiny v místě lepení je 3 mm, dle EN 544 není výrobce povinen tento údaj uvádět, neboť sledovaným parametrem zmíněné normy je nominální hmotnost plošného materiálu. Při výběru krytiny, tedy není jeho tloušťka rozhodujícím parametrem, neboť jde hlavně o kvalitu asfaltové hmoty a její odolnost proti stárnutí (pro představu - oxidované pásy mají tloušťku zhruba 4 mm, ale jejich životnost je o cca polovinu nižší než u modifikovaných pásů, které mají tloušťky okolo 3 mm). Pásy jsou celoplošně lepící a proto jsou opatřeny ochrannou fólií, která se při pokládce strhává. Krytinu před pokládkou nezapomeňte namíchat ze 4 až 5 náhodně vybraných balení, vzhledem k přírodnímu charakteru posypového materiálu. Se samotnou pokládkou pak s namíchanými pásy začněte od středu střechy, tak ať překryjete prořezaná místa okapového pásu a postupujte směrem k okrajům střechy, po jednotlivých řadách až k vrcholu střechy. Každý pás se přibíjí 4 ks hřebíků na důmyslných místech (viz. obrázek), tak ať se probíjí i další vrstvy pod samotným přibíjeným pásem. Při výpočtu plochy krytiny neopomeňte připočítat cca 2 - 5 % na odpady.

Lepenkové hřebíky - střechy se střešní asfaltovou krytinou Super KATEPAL6.a Lepenkové hřebíky - doporučujeme používat minimálně galvanizované hřebíky. Množství potřebné k pokládce je 0,08 kg/1 m2 hotové střechy. Délka lepenkových hřebíků musí být zvolena tak, aby vždy bylo probito celé bednění, a to z důvodu pracovaní dřeva ( bobtnání a sesychání ), které může neprobité hřebíky postupně vytlačovat, což může způsobit na střeše nemalé problémy. Při konstrukci bednění z OSB desek, překližek či multifunkčních panelů je nutné používat speciální hřebíky ( se šroubovicí apod. ). Námi dodávané hřebíky mají 5° šroubovici a riziko vysunutí s odstupem životnosti je tudíž minimální. Tyto lepenkové hřebíky dodáváme v délkách 20, 25, 35, 43 a 60 mm. Hřebíky jsou baleny po 2,5 a 5 kg. Pouze u délky 60 mm je navíc balení po 1kg (tento typ hřebíků je totiž používán při aplikaci hřebenového krytí v případě instalace odvětrávání střechy pomocí plastového hřebenového odvětrání (délka 1,2 m), které se musí při aplikaci hřebenového krytí probíjet skrze svůj průřez vysoký cca 35 mm.

Úžlabinový pás - asfaltová střešní krytina Katepal7. Úžlabinový pás - je-li na střeše úžlabí, mělo by se vykrýt originálním úžlabinovým pásem KATEPAL, který se vyrábí ke všem barvám krytiny. Je dodáván v rolích o rozměru 10 x 0,7 m a z jedné role se tedy položí 10 bm úžlabí o šířce 70 cm. Spodní vrstva úžlabinového pásu je pískovaná, tudíž je nutné ve styčných plochách s lepenkou (hlavně u okapní hrany) a následnému dokrývání krytinovými pásy používat bitumenového lepidla KATEPAL K-36. Při konstrukci úžlabí se vyhněte materiálům z kovu. Důvodem je jejich vysoká tepelná vodivost a také vytvoření nutné vodní drážky, která může v zimním období způsobit problémy a může docházet k zatékání vody do úžlabí. Detaily správné konstrukce úžlabí jsou uvedeny na obrázcích.
 

asfaltovy-stresni-sindel-katepal-uzlabi-1 Finská asfaltová střešní krytina Katepal Finská asfaltová střešní krytina Katepal Finská asfaltová střešní krytina Katepal

asfaltovy-stresni-sindel-katepal-hreben-28. Hřebenové krytí - po dokončení pokládky až k hřebenu střechy je nutné zakončit střechu univerzálními okapovými/hřebenovými pásy. Tyto pásy mají větší poměr modifikátoru. Dají se tak lépe tvarovat a jejich rozměr a přilnavost je mnohem větší, než když je hřeben zakrýván laloky klasického pásu krytiny, což je navíc velice pracné a finančně obdobně náročné (vzhledem k množství odpadu) jako použití univerzálních okapových/hřebenových pásů. Hřebenové pásy se získají rozdělením okapových pásů, kterých je v balení 20 kusů o rozměru 1 x 0,25 m (viz. obrázek níže), které jsou připraveny pro příčné rozdělení tak, že se z každého kusu dají vytvořit 3 menší kusy o rozměru 0,33 x 0,25 m. Těmito kusy se pak hřeben překrývá delší stranou (0,33 m) se vzájemným překryvem 5 cm. Z jednoho kusu se tak získá 0,2 bm hotového hřebene, což znamená, že z jednoho balení univerzálních okapových/hřebenových pásů (20 ks po 1 m okapových pásů = 60 menších kusů po 0,33 m hřebenových pásů) se zakryje 12 bm hřebene / nároží, neboť krytí nároží je totožné. Ve své podstatě to znamená, že pokud znáte celkovou délku hřebenů a nároží, stačí ji vydělit 12 bm a zaokrouhlit na celá balení směrem nahoru.

Tip

Pokud budete při pokrývání střechy používat originální okapový pás i hřebenové krytí proveďte výpočet potřebných balení pro objednání dle tohoto jednoduchého vzorce:

Celková délka okapových hran / 20 bm + celková délka hřebenů a nároží / 12 bm = počet balení univerzálních okapových / hřebenových pásů ( zaokrouhleno směrem nahoru na ucelená balení).

9. Odvětrání střechy – prvky pro odvětrání – ventilace střešního pláště je nedílnou a nutnou součástí konstrukce každého střešního pláště, pokrytého krytinou. Krytina na střeše vytváří nepropustnou vrstvu, čímž se ve střešním plášti hromadí nežádoucí vlhkost, která musí být nutně odventilována. Konstrukce střešního pláště musí být provedena tak, aby byl ve spodní části střešního pláště zajištěn přístup vzduchu do střešního pláště a následný odvod vzduchu ze střešního pláště v oblasti hřebene

V případě izolovaného podkroví je ideální dvouplášťový způsob střešního pláště (viz. obrázek nad tímto textem), který lze odvětrat ve vrchní části střešního pláště Hřebenovým odvětráním v celé délce hřebene (způsob A), Odvětrávacími tvarovkami T3 aplikovanými v každém krovu po obou stranách hřebene (způsob B) nebo v současné době nejúčinnějším způsobem, kterým je Ventilační turbína LOMANCO ® (způsob C).

Je nutné odvětrávat i nezateplené střešní pláště, obzvláště pokud není vyřešeno štítové odvětrání (průduchy).

V případě nedodržení ventilace střešního pláště hrozí především tyto poruchy střešního pláště – vznikání plísní, hniloba bednění, kondenzace hromadící se vlhkosti v zimním období a průnik do podstřešních prostor. V letním období může při extrémních teplotách docházet k odpařování nahromaděné vlhkosti, což může způsobit přehřátí střešního pláště, jehož důsledkem může být v nejhorších případech změknutí povrchové vrstvy krytiny a vznik asfaltových krůpějí.

V případě, že je střešním pláštěm veden průduch ventilace (odvětrání kanalizace, digestoří, apod.), lze řešit tento prostup Odvětrávacím kompletem (způsob D), který je dodáván včetně flexibilní hadice a hadicové objímky pro napojení ve střešním prostoru a jeho hlavici lze naklánět dle sklonu střechy (tyto hlavice jsou navíc speciálně tvarovány a v zimním období nedochází ke zpětnému odrazu par, což může mít u běžných hlavic negativní vliv v podobě vznikajícího kondenzátu ve větracím potrubí).

V případě, že je na střeše prostup kruhového průřezu, například anténní stožár apod., lze tento prostup vyřešit Anténním kompletem (způsob E), který je dodáván včetně límce a do sklonu polohovatelného nástavce pro průměr od 15 do 75 mm.

Finská asfaltová střešní krytina Katepal Finská asfaltová střešní krytina Katepal ventilacni-turbiny-lomaco-nastavitelny-kloub-efektivni-odvetravani-stresniho-plaste-cerna Finská asfaltová střešní krytina Katepal Finská asfaltová střešní krytina Katepal
Hřebenové odvětrání 1,2 m
( způsob A )
Odvětrávací plocha
335 cm2
Odvětrávací tvarovka T3
( způsob B )
Odvětrávací plocha
85 cm2
Turbína LOMANCO ®
( způsob C )
Typ BIB 12 a BIB 14
(černá barva)
Odvětrávací komplet
( způsob D )
+ hadice a objímka
Anténní komplet
( způsob E )

 

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Finská asfaltová střešní krytina Katepal10. Modifikovaný spodní / střední pás v rolích K - MS 170/ 4000 - je hydroizolační natavitelný spodní/střední pás. Ve skladbě na dřevěný záklop se používá jako střední vrstva a taví se na U-EL 60/2200, která je nakotvena na dřevěný podklad a následně se překrývá vrchním pásek K-PS 170/5000. V případě použití na betonový podklad se taví jako spodní vrstva a překrývá se vrchním pásem K-PS 170/5000. Tato nedifúzní vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitumenu s nosnou vložkou z netkaného polyesteru o váze 170 g/m2. Střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem. Na horní vrstvě je jemný křemičitý písek a je zde provedena úprava kraje cca 10 cm z důvodu překrytí a spojování pásu natavením. Tloušťka vrstvy je 3,3 mm a váha je 4 kg/m2.
Spodní strana je opatřena natavitelným filmem a žárově tavitelným elastomer bitumenem.

Finská asfaltová střešní krytina Katepal11. Modifikovaný vrchní pás v rolích K - PS 170/ 5000 - je doplněk krytiny KATEPAL a je určen jako vrchní vrstva pro střechy s nižším sklonem do 12°. Tato nedifúzní vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitumenu s nosnou vložkou z netkaného polyesteru o váze 170 g/m2. Střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem. Na horní vrstvě je minerální či keramický posyp a je zde provedena úprava kraje cca 10 cm z důvodu překrytí a spojování pásu natavením. Spodní strana je opatřena natavitelným filmem a žárově tavitelným elastomer bitumenem. Vyrábí se standardně v černé, šedé, červené, hnědé a zelené barvě (na poptání i jiné atypické barvy). Tloušťka vrstvy je 4 mm a váha je 5 kg/m2. K těmto modifikovaným pásům jsme schopni dodat i posyp v každé dodávané barvě na zasypání tavením provedených spojů.
Finská asfaltová střešní krytina Katepal
12. Vyrovnávací vrstva pod krytinu 150 g/m2 - tato vrstva je vhodná pro vyrovnání nerovností podloží. Materiál této geotextilní vyrovnávací vrstvy je polypropylén 150 g / m2. Tuto vrstvu nelze použít jako samostatnou podkladovou vrstvu, neboť nemá hydroizolační vlastnosti.

1Finská asfaltová střešní krytina Katepal3. Difúzní plně kontaktní fólie 150 g/m2 - tato fólie je určena do skladby šikmých dvouplášťových střech a umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací. Tato fólie s vysokou gramáží je paropropustná a může být použita i na staré bednění v případě konstrukce nového bednění z OSB desek na latích. Tato fólie nemůže být použita jako samostatná podkladová vrstva přímo pod krytinou.

Finská asfaltová střešní krytina Katepal

14. Protisněhový hák 420 mm - je určen pro zapracování do krytiny u střech s vyšším sklonem nebo u míst střech kde hrozí nebezpečí sesuvu sněhu a případného zranění osob (vchody, chodníky, apod.). Aplikace probíhá v řadách a počet je závislý na sněžné oblasti a sklonu střechy. Dodává se v šedé, červené a hnědé barvě.

Finská asfaltová střešní krytina Katepal15. Střešní výlez – je určen pro výstup na střešní plochu převážně u komínů.
Tento výlez je vyroben z ocelového žárově zinkovaného plechu, potaženého vrstvou polyesterového nátěru v patřičné barvě.
Okno je opatřeno 4 mm tlustým bezpečnostním sklem, jeho vnitřní rozměr je 430 x 495 mm a jeho rám je tlakově impregnován.
Okno se dodává v šedé, červené a hnědé barvě.


Prezentace krytiny KATEPAL  Finská asfaltová střešní krytina Katepal