Doporučení pro montáž střešní krytiny

Doporučení pro montáž střešní krytiny

Většina stavebníků řeší v současné době stále častěji velkou část prací okolo svého domu svépomocí. Na této stránce naleznete základní doporučení pro montáž střešní krytiny. Při dodržení těchto jednoduchých pravidel se vám podaří položit střešní krytinu s velmi dlouhou živostností…

Pokládka střešní krytiny KATEPAL je velmi jednoduchá a stále více stavebníků ji řeší svépomocí. Zde naleznete základní pravidla pro pokládku jednotlivých typů:

NÁVOD NA POKLÁDKU (PDF)

Pravidla FOXY

Další užitečné typy ke konstrukci celého střešního pláště naleznete zde:

Typy pro správnou konstrukci střešního pláště


Záruční podmínky pro finskou asfaltovou střešní krytinu KATEPAL

Záruka 30 let
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALTato záruka se vztahuje na hydroizolaci.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALTato záruka může být uplatněna jen za dodržení těchto podmínek:
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL1. Musí být dodrženy skladovací podmínky (viz. každé balení krytiny).
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL2. Pokládka krytiny musí být provedena v souladu s ČSN, které se k dané problematice vztahují a zároveň musí být dodrženy požadavky stanovené v „Návodu na pokládku (instalaci) finských střešních krytin“, vydaných společností PROKOM R&S s.r.o.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL3. Nosné konstrukce střechy včetně bednění musí být provedené dle příslušné ČSN.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL4. Musí být použito originální podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL U-EL 60/2200 nebo KATEPAL LiteBase 500).
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL5. Musí být dodržena ventilace střešního pláště.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL6. Musí být použit kotvicí materiál správně zvolené délky (tak ať je probito bednění).
Záruka 15 let
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALTato záruka se vztahuje na funkční vlastnosti, barevnou stálost a výrobní bezvadnost.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALTato záruka může být uplatněna v případě dodržení bodů 1. – 6. viz. Záruka 30 let.
Záruka 10 let
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALTato záruka se vztahuje na hydroizolaci, funkční vlastnosti, barevnou stálost a výrobní bezvadnost.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALTato záruka může být uplatněna v případě dodržení bodů 1. – 3. viz. Záruka 30 let.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALŠpatnou montáží a poškozením materiálu při montáži.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALPoužitím nesystémových doplňků střešního pláště.
Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALVnějšími vlivy (živelná pohroma, biologické vlivy, hrubé či nevhodné zacházení s výrobkem, neodborná manipulace aj.).

Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALPlné znění záručního listu naleznete zde


Výrobce finské střešní asfaltové krytiny KATEPAL - firma KATEPAL OY

Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPAL

Firma KATEPAL Oy sídlící ve finském městě Lempäälä, poblíž Tampere, patří jednoznačně k nejšpičkovějším světovým výrobcům SBS modifikovaných krytin a jejich příslušenství. Samotná výroba v KATEPAL OY probíhá už více jak 55. let za nejvyšších požadavků jakosti, přesnosti a vývoje pro udržení ISO 9001. Krytiny jsou vyráběny na high-tech zařízeních, výrazně snižujících náklady na výrobu, a tudíž jsou dodávány za ceny oxidovaných krytin.

Vyráběné krytiny splňují nejvyšší evropskou normu, EN 544 - třídu kvality I. Tato norma je certifikována nezávislou certifikační společností VTT s celoevropskou autoritou. Pro své krytiny a jejich příslušenství má KATEPAL OY uděleny i celoevropské certifikáty (CE ).

Prodej finské krytiny KATEPAL probíhá na celém území ČR přes renomované prodejce střešních krytin již téměř 20 let, s nejlepšími referencemi, kvalitou a službami mezi dodavateli těchto krytin.

Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALOficiální stránky výrobce naleznete zde


Katalog asfaltových střešních krytin KATEPAL

Finská asfaltová SBS modifikovaná střešní krytina KATEPALKatalog asfaltových střešních krytin KATEPAL naleznete zde